Extra informatie

Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik maak bijvoorbeeld ook berekeningen, maak een op maat gesneden voedingsadvies en heb mondeling en schriftelijk contact met uw verwijzer.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Ofwel telefonisch ofwel via mail. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.

Privacy

In de behandeling van een diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Ik toon respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden en komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via hun site: www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook te bereiken per mail: info@klachtenloketparamedici.nl of per telefoon (030-3100929: maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).