Vergoeding

In 2016 wordt dieetadvisering tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplichte eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar en bij zorg die verleend wordt vanuit de ketenzorg. Hiervan kan sprake als u komt voor een voedingsadvies bij diabetes, COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. U wordt dan meestal verwezen door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Aanvullende verzekering

Heeft u meer dan drie uur begeleiding nodig, dan kunt u eventueel een beroep doen op de aanvullende verzekering. De vergoeding is per aanvullende verzekering verschillend. Bij twijfel kunt u het beste navraag doen bij uw eigen zorgverzekering.

Tarieven dieetadvies

De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken. Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Ook dit krijgt u vergoed wanneer de arts dit vermeld op de verwijzing.

Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt dan is het tarief daarvoor 60 euro per uur. Dit geldt voor directe en indirecte tijd.

Indien u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert reken ik voor het niet nakomen van een eerste consult 45 euro en voor het niet nakomen van een vervolgconsult 15 euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.