Werkwijze

Wat doet de diëtist?

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Als diëtist geeft ik u persoonlijke begeleiding,  advies en coaching hoe u op een verantwoorde wijze en goede manier nieuwe en gezonde eetgewoonten kunt aanleren. Hier wordt rekening gehouden met uw eigen leefgewoonten. Samen met u bekijk ik hoe inpassing van voedings- of dieetadviezen in uw persoonlijke situatie mogelijk is.

In het eerste gesprek van ongeveer een uur verzamel ik informatie over uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stel ik in overleg met u een dieetadvies op. In de vervolggesprekken begeleid en coach ik u bij het veranderen van uw eet- en leefgewoonten. Adviezen, suggesties en tips van mij zullen u ondersteunen bij de aanpassingen en veranderingen.

Uw verwijzer (vaak de huisarts) krijgt na afloop van het eerste en het laatste consult (en indien nodig tussendoor) een schriftelijke rapportage van hetgeen wij besproken hebben.